Christelijke mutualiteit of CM

 

Voor jongeren: Per afspraak wordt maximum 50 procent van het sessiegeld terugbetaald, dit met een maximum van 30 euro per sessie.  

Voor volwassenen Per afspraak wordt 10 euro terugbetaald indien dit 50 procent of minder is dan het totaalbedrag per sessie. Men betaald tot 24 sessies terug

 

Vlaams en neutraal ziekenfonds of VNZ

 

VNZ voorziet een terugbetaling van 10 euro per sessie met een maximum van 100 euro per jaar voor jongeren tot en met 18 jaar. Voor volwassenen (vanaf 19 jaar) wordt door het VNZ ook een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, hier met een maximum van 50 euro per jaar.

Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen voorziet een algemene terugbetaling, ongeacht je leeftijd, van 5 sessies per jaar voor een bedrag van €10 met een maximum van €50 per kalenderjaar.

 

Bond Moyson West-Vlaanderen

 

Jongeren krijgen een teugbetaling van 50% per sessie voorzien, met een plafondbedrag van 250 euro, dit éénmalig en dus niet per kalenderjaar.  Voor volwassen Er wordt een terugbetaling van 10 euro per sessie voorzien, met een maximumbedrag van 50 euro per kalenderjaar.

Liberale mutualiteit of LM

Voor jongeren is er  een terugbetaling van 20 euro per sessie voorzien. 

Voor volwassenen wordt een bedrag van 10 euro terugbetaald Er wordt maximum 60 euro per kalenderjaar terugbetaald.

 

Partena ziekenfonds

 

Voor jongeren  is een terugbetaling van 20 euro per sessie voor een maximum van 6 sessies per kalenderjaar is voorzien

Voor volwassenen zonder chronische aandoening wordt geen standaard terugbetaling voorzien.