Wij zijn door verschillende ziekenfondsen erkend als psychotherapeute. Dit betekent dat de hierna genoemde ziekenfondsen psychotherapie deels terugbetalen.

 

Voor volwassenen is er op dit moment geen terugbetaling mogelijk, tenzij u beschikt over een comfort plus verzekering bij Securex. Zij bieden hun leden een tussenkomst bij dringende psychologische bijstand ten gevolge van een traumatische gebeurtenis. Deze tussenkomst bedraagt maximum 5 consultaties.

 

Voor kinderen en jongeren is er een tussenkomst door volgende ziekenfondsen:

  • Securex: tussenkomst van maximum 30 euro per kind per jaar
  • 0Z: 10 euro per sessie met een maximum van 10 sessies per kind per jaar
  • Partena: 15 euro per sessie met een maximum van 6 sessies per jaar
  • Bond Moyson: maximum 50% van de bewezen kosten met een maximum van €250 per kind (tot de leeftijd van 18 jaar) voor consultaties op voorschrift van een arts.
  • CM: 50% van de consultatie met een maximum van €30 per sessie. Er zijn maximum 12 tegemoetkomingen per kind (tot de leeftijd van 25 jaar) voorzien.
  • Liberale Mutualiteit: €20 per sessie met een maximum van 6 sessies per kalenderjaar

 

Voor meer informatie kan u terecht bij uw ziekenfonds.