Therapie

 

In groepspraktijk Vitale wordt gewerkt vanuit een integratieve visie. De integratieve psychotherapie wordt gekenmerkt door een openheid voor verschillende manieren, waarop diverse theorieën en technieken geïntegreerd kunnen worden.

 

Onze werking gaat dus niet uit van één benaderingswijze, maar van uiteenlopende werkwijzen. We gaan opzoek naar de werkwijze die het best past bij jouw vraag of probleem.

Onze aandacht gaat uit van het terugvinden of versterken van de kracht die bij ieder van ons aanwezig is.

 

Tijdens onze begeleiding gaan wij samen aan het werk. Samen versterken we jouw vaardigheden, helpen we zoeken naar manieren om met moeilijke situaties om te gaan. Wij vinden het belangrijk dat jij je gehoord en begrepen kan voelen.

 

Daarnaast leggen wij de focus op het intenser genieten van de zaken die jij al bereikt hebt in jouw leven. Op deze manier zorgen we ervoor dat jij jouw frustraties, moeilijkheden, lastigheden in het leven anders gaat beleven. Zo komen we tot een gezond evenwicht om te kunnen groeien.

 

Bemiddeling

 

Betrokkenheid is essentieel om als bemiddelaar succesvol te kunnen zijn.  Wij gaan samen op weg met onze cliënten om hen te helpen bij de conflictsituatie. Wij begeleiden hen tijdens een proces van praten en luisteren met en naar elkaar, om te komen tot een gedragen oplossing.

 

Zo'n proces kan niet succesvol zijn zonder oprechte betrokkenheid. De bemiddelaar zal steeds onpartijdig zijn. Iedere waarheid heeft zijn recht en krijgt evenveel erkenning en respect. De eigen mening van de bemiddelaar speelt geen rol.  We werken op dezelfde manier voor beide partijen. Onpartijdigheid wordt zo wederzijdse partijdigheid.

 

Multi-disciplinair

 

Onze praktijk vindt samenwerking en overleg zeer belangrijk. In ons team hebben wij maandelijks een overlegmoment. Daar proberen wij onze vaardigheden en competenties met elkaar te delen. We zoeken voor elk van onze cliënten een passende begeleidingsvorm. Hierdoor kan een doorverwijzing binnen onze praktijk gebeuren. 

 

Benieuwd naar de betekenis van de naam Vitale voor deze praktijk?

Vitale staat voor vitaliteit, levenskracht, energie, vol leven,...